Thẩm Ngữ

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống, Ngôn Tình, Xuyên Nhanh, Khác

Nguồn: sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhạc Viên Lộ

Thể loại: Truyện Khác

Giới thiệu:

Văn án: Tác giả thanh minh: Tam quan* không bình thường! Mượn giả thiết từ thể loại xuyên nhanh và hệ thống, nhưng thực tế là xuyên chậm.
(* Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá quan.)

Cẩu huyết không có tam quan, nữ chính câu dẫn ba của bạn học.

Diệp Lệ Thành x Thẩm Ngữ

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN