Tiểu Ngốc Tử

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Sắc, Sủng

Nguồn: tieungoclau.wordpress.com, wattpad.com/user/moemoenam

Trạng thái: Full

Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1×1, HE.
Edit: MOE
Tình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)

Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.

Tiểu ngốc tử Trường Canh bị vi phu thao mông hằng ngày ~

Uy mãnh thợ săn công x ngốc manh ca nhi thụ.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN