Quảng cáo

Xin Chào, Chồng Trước

Mình xin phép nhắc lại một chút: Do các web reup nên mình sẽ đăng bản full trên nhóm kín (trên FB) trước. Sau này mới sửa lại ở truyenwiki1.com. Ai muốn đọc trước khi vào nhóm kín đọc giúp mình nhé. Mình rất xin lỗi về sự bất tiện này.
Quảng cáo

Chương 35 đã đăng trong nhóm kín Truyện nhà Tris rồi nhé mọi người.

Link nhóm mình đã để trên hồ sơ rồi nha.

Lịch đăng truyện: thứ 3, 5, 7 . Truyện đăng tại truyenwiki1.com: Tristearin (Tris2111)

Love all.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận